IPB

ยินดีต้อนรับ ( เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก )

เซ็นเซอร์ต่างๆ ที่ควรรู้ (Engine Sensors OBD-II)
DaVinci
โพสต์ Sep 22 2008, 04:19 PM
โพสต์ #1


Guru
ภาพประจำกลุ่ม

กลุ่ม : Citroen Club Member
โพสต์ : 680
เป็นสมาชิกเมื่อ : 27-April 08
จาก : เพชรเกษม ร้อยหก กทม. / หางดง ชม.
หมายเลขสมาชิก : 1,139wink.gif หลายท่านที่มีและใช้ Citroen และกิ๊ก รุ่นตั้งแตปี 96 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่ ที่ใช้ ECU และ Sensors ในการบริหารจัดการเครื่องยนต์ (Engine Management) ซึ่งเป็น ระบบ OBD-II อาจจะต้องการทราบว่า Sensors แต่ละตัวมีหน้าที่อะไร มีไว้เพื่ออะไร ก็ลองอ่านดู ครับ เอาไว้ช่วยวิเคราะห์ หาสาเหตุ เวลาเครื่องยนต์มีปัญหา เป็นแบบอย่างย่อนะ ครับ ส่วนว่า มันอยู่ตรงใหน หน้าตาเป็นอย่างไร ก็ให้สมาชิกผู้รู้ในแต่ละรุ่น มาตอบกันเป็น คราวๆ ไป ก็แล้วกัน

ข้อมูลมาจาก e-mail ที่ส่งมาให้ผม เพื่อใช้ปูพื้นฐานในการใช้ OBDII Scanner เลย นำมาเล่าสูกัน ฟัง ครับ

rolleyes.gif Oxygen Sensors หรือ ตัววัดปริมาณอ็อกซิเจนในท่อไอเสีย เป็นตัวกำเนิดไฟฟ้า ที่ป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอัตราผสมระหว่างอากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิง ให้กับ ECU หรือ PCM (Power-train Control Module) เพื่อทำการปรับแต่งส่วนผสมอากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างเหมาะสม และเกิดมลพิษในระดับต่ำสุด เช่น ถ้ามี O2 เหลือในท่อไอเสียมากก็แสดงว่ามีอัตราการผสมบางไป ECU ก็จะทำการปรับแต่งการจ่ายน้ำมันให้พอดี เป็นต้น

Oxygen Sensors ที่เสื่อมสภาพ จะทำให้มีการจ่ายน้ำมันฯ ในอัตราส่วนผสมที่เข้ม (rich) ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันและเพิ่มมลพิษ

Oxygen Sensors จะหมดสภาพได้ตามอายุการใช้งาน หรือ อาจมีการเปรอะเปื้อน และออกอาการแผ่ว หากเครื่องยนต์หลวมมีน้ำมันเครื่องเผาไหม้ผสมออกมา หรือมีน้ำจากระบบหล่อเย็นรั่วออกมา (จากปะเก็นฝาสูบ) ผ่านท่อไอเสีย

รถยนต์ที่เป็นระบบ OBDII ส่วนมาก มี Oxygen Sensors หลายตัว อย่างที่เราเห็นอยู่ที่ท่อร่วมไอเสียแต่ละท่อ (เครื่อง V6 จะเห็นว่ามี 2 ตัว) และจะเห็นได้ที่ส่วนล่างถัดจาก หม้อ catalytic converter ไปอีก 1 ตัว ซึ่งใช้เพื่อควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของหม้อกำจัดมลพิษดังกล่าว

แม้ว่าโดยทั่วไปจะไม่มีการกำหนดไว้ว่าควรจะเปลี่ยน Oxygen Sensors เมื่อใด ตามระยะเวลา หรือ ระยะการใช้งาน แต่เราก็สามารถเปลี่ยนเพื่อให้มันเหมือนใหม่ได้ สำหรับ Oxygen Sensors ในเครื่องยนต์ที่เป็นระบบ OBDII เรากะกันเอาว่าอายุการใช้งานของมันคงได้ อยู่ที่ประมาณ 160,000 กม. หรือบางครั้งอาจจะมากกว่า

rolleyes.gif Coolant Sensor มีหน้าที่วัดอุณหภูมิ (ในระบบหล่อเย็น) ของเครื่องยนต์ โดย ECU หรือ PCM จะใช้ข้อมูลจาก sensor ตัวนี้ควบควบ การจุดระเบิดในรูปแบบต่างๆ, การควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และไอเสีย (มลพิษ) ตัวอย่าง เช่น ขณะที่เครื่องยนต์เย็นอยู่ ส่วนผสมก็จะเข้มเพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานและมีกำลังขับเคลื่อนตัวรถได้ แต่เมื่ออุณหภูมิของเครื่องยนต์สูงขึ้นได้ระดับหนึ่งแล้ว ECU ก็จะเริ่มใช้ข้อมูลจาก coolant sensor ปรับเปลี่ยนอัตราผสม ให้อยู่ในภาวะการทำงานที่เหมาะสม แบบที่เรียกว่า วงจรปิด หรือ Closed Loop Operation ซึ่งจะทำให้มีระดับไอมลพิษต่ำสุด

rolleyes.gif Throttle Position Sensor (TPS) จะคอยบอก ECU ถึงตำแหน่ง (เปิด-ปิด) ของวาล์วหรือลิ้นปีกผีเสื้อ โดย ECU จะใช้ข้อมูลที่ได้รับ ทำการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการจุดระเบิด และอัตราส่วนผสม เมื่อความต้องการกำลังของเครื่องยนต์เปลี่ยนแปลง แต่ในบางกรณีเวลาเร่งเครื่องอาจเกิดปัญหา มีอาการวูบได้ (Flat spot) เหมือนกัน คล้ายกับเวลาปั้มในคาร์บิวเรเตอร์เสีย

rolleyes.gif Airflow Sensor ซึ่งมีอยู่หลายชนิด จะคอยรายงาน ECU ว่าเครื่องยนต์ใช้หรือดูดอากาศเข้าไปเท่าใด ขณะรถกำลังเดินเครื่องอยู่ ECU ก็จะทำการปรับเปลี่ยนอัตราส่วนผสมให้เหมาะสม เป็นไปตามสภาพที่เครื่องยนต์ต้องการในขณะนั้น Sensor ชนิดนี้ มีทั้งที่เป็นแบบ hot wire mass airflow sensors และแบบเก่าที่เรียกว่า flap-style vane airflow sensors ทั้งหมดมีราคาแพงพอสมควรถ้าต้องการเปลี่ยนใหม่ (ใน Citroen ใช้ Air Temperature Sensor ทำหน้าที่วัดปริมาณอากาศแทน บนหลักที่ว่า มวลหรือความหนาแน่นของอากาศมีค่าผกผันต่ออุณหภูมิ)

rolleyes.gif Crankshaft position sensor ทำหน้าที่ 2 อย่าง คือ อันแรกมันจะคอยวัดรอบการหมุนของข้อเหวิ่ยง และช่วยให้ ECU ทราบตำแหน่งข้อเหวี่ยง เพื่อว่าจะได้ตั้งระยะไฟจุดระเบิด (Ignition timming) ระยะการจ่ายเชื้อเพลิงของหัวฉีด (Injection timing) ได้อย่างถูกจังหวะ หน้าที่อันที่ สอง คือ ECU จะใช้ข้อมูลจากเครื่องวัดอันนี้ในการกำหนดรอบเดินเบาที่เหมาะสม โดยการส่งสัญญาณคำสั่งไปยัง Idle speed control motor และในเครื่องยนต์บางชนิด จะมีการติดตั้ง crankshaft position sensor เพิ่มขึ้น เพื่อใช้วัดตำแหน่งของข้อเหวี่ยงราวลิ้น (Camshaft) และส่งข้อมูลให้กับ ECU เพื่อใช้ในการปรับแต่งระยะเวลาการเปิด-ปิดของวาล์ว ไอดี ไอเสีย อีกด้วย (ระบบที่เรียกว่า Variable Valve Timing หรือ VVT)

rolleyes.gif Manifold absolute pressure (MAF) sensor เป็นตัววัดค่าแรงดูดอากาศในท่อไอดี ซึ่งเป็นค่าที่ ECU ใช้สำหรับการกำหนดความต้องการกำลังของเครื่องยนต์ ดังนั้นจึงเกี่ยวข้องกับการจุดระเบิด (ไฟอ่อน-แก่) รวมถึงเวลาและปริมาณการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับมวลอากาศที่มีอยู่ในขณะนั้น (ตอบสนองความต้องการได้รวดเร็ว)

rolleyes.gif Knock sensors หรือ Pinking Sensor ใช้วัดแรงสั่นสะเทือน (Vibration) ที่เกิดจากการระเบิดภายในลูกสูบ เพื่อใช้ในการปรับแต่งไฟจุดระเบิดให้เหมาะกับกำลังที่ต้องการของเครื่องยนต์ เมื่อมีการเข็ก (Knock) ของเครื่องยนต์ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ECU ก็จะปรับให้จ่ายไฟช้า (อ่อน) ลง

rolleyes.gif EGR position sensor เป็นตัววัดค่าและบอกกับ ECU ว่า วาล์ว ของท่อไหลกลับไอเสีย (exhaust gas recirculation -EGR) เปิดหรือไม่ มากเท่าไร ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ ECU สามารถตรวจพบปัญหาในระบบ EGR

rolleyes.gif Vehicle speed sensor (VSS) จะเป็นตัวบอกให้ ECU รู้ว่า รถมีความเร็วเท่าไรเพื่อที่จะได้ใช้ไปกำหนดการทำงานในส่วนอื่นของเครื่องยนต์ เช่น torque converter lockup ในเกียร์ นอกจากนั้นสัญญาณยังถูกนำไปใช้ กับระบบอื่นๆ อีก รวมทั้ง ระบบกันล้อตาย หรือที่เรียกว่า Anti-Brake Lock System (ABS) สำหรับใน Citroen ที่ระบบช่วงล่างเป็น Hydractive สัญญาณจาก Speed Sensor ยังถูกนำไปใช้โดย ECU Hydractive ด้วย เพื่อปรับให้ระบบช่วงล่างทำงาน ได้เหมาะตามสภาพในขณะนั้นๆ

เห็นใหม ครับว่า แต่ละตัวมีความสัมพันธ์กัน และมีความสลับซับซ้อนอย่างไร และยังแสดงให้เห็นถึง ปัจจัยอะไรบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องต่อการทำงานของเครื่องยนต์รุ่นใหม่ๆ ดังนั้น เมื่อ Sensor ตัวใด ตัวหนึ่งบกพร่อง จึงเป็นเรื่องไม่ง่ายเลยที่จะค้นพบว่าเป็นที่ตัวใหน ตัวเดียว หรือ หลายตัวพร้อมกัน การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาบางครั้งจึงต้องอาศัยผู้ชำนาญการ ที่มีประสบการณ์ หรือต้องมีเครื่องมือพิเศษ อย่างเช่น OBD-II Device ช่วย

ส่วนตัวผม เห็นได้ว่า ระบบไฟฟ้า ถือเป็นเงื่อนไขที่สำคัญมากสำหรับการทำงานที่สมบูรณ์ ในรถยนต์ประเภทนี้ ครับ

ที่มา: Mike Fahrion, www.autotap.com, Copyright 2006 B&B Electronics.


--------------------
I Love No One But You
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
คำตอบ
cholathee2000
โพสต์ Sep 23 2008, 10:37 PM
โพสต์ #2


Guru
********

กลุ่ม : Banned
โพสต์ : 3,847
เป็นสมาชิกเมื่อ : 28-September 07
หมายเลขสมาชิก : 28คุณเอนกเปลี่ยนครบทุก sensor ไปแล้วมั้งนี่ ภาพประกอบ cool.gif ครบครันเหมือนเดิม


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post

โพสต์ในหัวข้อนี้
- DaVinci   เซ็นเซอร์ต่างๆ ที่ควรรู้ (Engine Sensors OBD-II)   Sep 22 2008, 04:19 PM
- - tan   แล้วรุ่นปี xantia 94 เป็นอย่างไรบ้างครับพี่   Sep 22 2008, 06:31 PM
- - DaVinci   ตามที่เข้าใจ Xantia ไม่มี EGR position sensor นอกน...   Sep 22 2008, 07:24 PM
- - ลุงหมี   ได้ข้อมูลดีมากครับ   Sep 22 2008, 07:57 PM
- - tan   เป็นข้อมูลที่น่ารับรู้ และเป็นประโยชน์อย่างมากครับ   Sep 22 2008, 11:05 PM
- - counter   ว่าแต่ เซ็นเซอร์ต่างๆ ที่ไม่ควรรู้ มีไหมพี่ ผมล้อเ...   Sep 22 2008, 11:29 PM
- - AIMUP   พี่ DaVinci แบบไม่เซ็นเซอร์มีหรือเปล่า (ล้อเล่นแต่...   Sep 22 2008, 11:47 PM
- - DaVinci   มีอยู่เหมือนกัน ครับ แต่ไม่กล้าให้ เดี๋ยวเสียรูปคด...   Sep 23 2008, 12:51 AM
- - anake0k   ผมลองค้นดูในข้อมูลเก่า ๆ ที่เคยทำไว้ ใน Xantia 2....   Sep 23 2008, 02:04 PM
- - AIMUP   เป็นกระทู้ที่ให้ความรู้ดีจริงๆครับยิ่งเป็นคนที่อยู...   Sep 23 2008, 10:09 PM
- - cholathee2000   คุณเอนกเปลี่ยนครบทุก sensor ไปแล้วมั้งนี่ ภาพประกอ...   Sep 23 2008, 10:37 PM
- - DaVinci   จากรูปท...   Sep 24 2008, 01:02 AM
- - 2 xantia   เซ็นเซอร์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับอัตราการกินน้ำมันใช่...   Sep 30 2008, 09:13 PM
- - Wichit semathammachak   ขอแจมหน่อย เซนเซอร์ CTS (COOLANT ตัวสีน้ำตาล)ถ้าเส...   Oct 20 2008, 02:29 PM
- - wybs   มีประโยชน์มากจริงๆครับ ของผมซีตรองซองเทียร์ ปี...   Oct 20 2008, 05:50 PM
- - aulait   Oxygen sensor ถ้าเสีย หรือทำงานผิดปกติ จะส่งผลให้ไ...   Oct 21 2008, 10:30 AM
- - DaVinci   ถูกต้อง ครับ กรณีใช้ น้ำมัน, ส่วนถ้าใช้แก็ส อาจจะ...   Oct 21 2008, 10:55 AM
- - DaVinci   Sensor อันใหน สำคัญที่สุด (Which Engine Sensors Ar...   Feb 1 2009, 12:38 PM
- - wallops   ผมปลั๊กน้ำตาลแตก เวลาเปิดกุลแจพัดลมรอบแรงทำงานตลอด...   Feb 3 2009, 06:49 PM
- - OPS   QUOTE (counter @ Sep 22 2008, 11:29 PM)ว่าแต่...   Feb 3 2009, 10:23 PM
- - DaVinci   QUOTE (OPS @ Feb 3 2009, 10:23 PM)เคยทำอู่บีเ...   Feb 4 2009, 01:35 AM
- - anant   ผมใช้ citroen evasion ครับ เคยใช้ OBDII ดูสัญญาณ c...   Feb 4 2009, 10:47 PM
- - DaVinci   QUOTE(anant @ Feb 4 2009, 10:47 PM)ผ...   Feb 5 2009, 11:19 AM
- - anake0k   ผมได้พยายามตามหา TPS Sensor ในประเทศ พบว่ายังไม่ม...   Mar 5 2009, 01:12 PM
- - Weerayoots   มาช่วยใส่รูป เพื่อให้ดูสะดวกครับ   Apr 20 2010, 11:00 PM


Reply to this topicStart new topic
มี 1 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้ (บุลคลทั่วไป 1 คน และ 0 สมาชิกที่ไม่เปิดเผยตัว)
สมาชิก 0 คน คือ :

 ไม่มีภาพประกอบ IPB Thai v1.236.Fx1: 21st June 2018 - 05:37 AM