วิธีการถอดชุดวาล์วปีกผีเสื้อ...มาล้างทำความสะอาด

เตรียมเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้

1. ประแจปากตายเบอร์ 11
2. ประแจ L (หกเหลี่ยม) ระบบเมตริก 1 ชุด
3. ประแจ L (หกเหลี่ยมแบบหัวจีบ) ระบบเมตริก 1 ชุด
4. ไขควงปากแบน และปากแฉก
5. คีมปลายแหลมและอื่นๆ
6. อุปกรณ์ล้างทำความสะอาด1. ถอดท่อไอดี(ท่อพลาสติก)ที่ต่อระหว่างกรองอากาศกับชุดวาล์วปีกผีเสื้อ โดยถอดท่อยางไอน้ำมันเครื่องที่มาเลี้ยงวาล์วออกและไขเข็มขัดรัดท่อไอดีทั้งสองข้าง แล้วดึงท่อออก (หรืออาจถอดออกทั้งฝาครอบกรองอากาศทีเดียวเลยก็ได้)เริ่มถอด2. ถอดสายคันเร่งและสาย Kick down (ทำสัญลักษณ์จำตำแหน่งน๊อตที่ตั้งสาย Kick down ไว้ให้ดี)3. ถอดขั้วต่อสาย 4 ชุด คือ (ไม่ต้องจำ เพราะใส่สลับกันไม่ได้ จะใส่ไม่เข้าที่) ประกอบด้วย Air flow sensor, Throttle position sensor, Idle speed motor, Temp sensor

4. ถอดท่อไอน้ำมันเครื่อง 2 เส้น ที่อยู่ด้านข้าง Idle speed motorถอดขั้วต่อ Air flow sensor


5. ถอดชุดวาล์วปีกผีเสื้อ คลายสกรู 3 ตัวที่ล๊อคฐานออก (หันหน้าเข้าหารถ ข้างซ้ายมี 2 ตัว และข้างขวามี 1 ตัว) ใช้ประแจหกเหลี่ยมธรรมดาดูตำแหน่งสกรู 3 ตัวที่ยึดฐานชุดวาล์วปีกผีเสื้อไว้6. ถอด Idle speed motor ( มอเตอร์เดินเบา ) พร้อมกับข้อต่อท่อไอน้ำมันเครื่อง 2 อัน ใช้ประแจหกเหลี่ยม แบบหัวจีบดูกันชัดๆ Idle speed motor (ที่มาขออาการเบาดับ)ถอด Throttle position sensor คลายสกรู 2 ตัว ใช้ประแจหกเหลี่ยมแบบหัวจีบ


TPS front


7.Throttle position sensor (TPS) ตัวที่สั่งให้ ECU จ่ายน้ำมันให้หัวฉีด (และเป็นสาเหตุของการกินจุ)


TPS back

ภาพ Trottle position sensor อีกด้านหนึ่ง


ชุดวาล์วปีกผีเสื้อ แกนที่หมุนไปพร้อมกับปีกผีเสื้อเวลาเร่งเครื่อง


temperature sensor


8. ถอด Temp sensor ใช้ประแจหกเหลี่ยมแบบหัวจีบ9. ถอด Air flow sensor ใช้คีมปลายแหลมค่อยๆบีบปลดที่ล๊อค (ระวังอย่าไปโดน sensor สีแดงตรงกลาง)10. ทำความสะอาดอุปกรณ์ทั้งหมด ด้วยน้ำมันเบ็นซิน แปรงทาสีอันเล็กๆ กระปุกฉีดน้ำมัน และ/หรือใช้ลมเป่าให้แห้ง11. ประกอบกลับอย่างเดิม โดยใส่อุปกรณ์ต่างๆ ย้อนกลับตั้งแต่ข้อ 9 ถึงข้อ 1ตรวจความเรียบร้อย ก่อนใส่12. ตรวจสอบความเรียบร้อย แล้วค่อยทดลองติดเครื่องคงจะไม่มีปัญหาทำให้ท่าน ้องปวดหัวตามมานะ หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านที่สนใจและ/หรือท่านที่จะถอดทำเองไม่มากก็น้อยครับ และหากมีสิ่งผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับHome
Last update : 1December l 2004
Very thank you for Mr.Chanchai for his picture